Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Particularităţile logisticii in comerţul electronic

Autor:Asist. univ. drd. Irina (Albastroiu) Maruntelu

JEL:L81, L86, O33

DOI:

Cuvinte cheie:comert electronic, sistem logistic, livrare, transport, inventar

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert