Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea din punct de vedere etic a activităţii de marketing a firmelor

Autor:Conf. univ. dr. Alexandru Nedelea

JEL:M14; M34

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate etica; cod de conduita etica; marketing etic

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert