Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implicaţiile aspectelor eticii în afaceri ca parte integrantă a strategiei unei organizaţii în mediul concurenţial

Autor:Conf. univ. dr. Elena Cerasela Spătariu, Lect. univ. dr. Nicoleta Asalos, Lect. Dr. Cristina-Mihaela Grozea

JEL:D21, L19, M14, M20

DOI:

Cuvinte cheie:etică; strategie; mediul concurenţial; conflict de interese; cod de conduită

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert