Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comportamentul etic, pilon al reputaţiei corporative

Autor:Drd. Cristina Pantelică (Şerbănică)

JEL:L21, M14, M21

DOI:

Cuvinte cheie:etica în afaceri; reputatie corporativa; teoria stakeholderilor; responsabilitate corporativa; brand etic

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert