Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Auto-reglementarea comerţului electronic din România - posibilă soluţie pentru limitarea e-fraudelor

Autor:Asistent univ. dr. Irina (Albăstroiu) Mărunţelu

JEL:L81

DOI:

Cuvinte cheie:noua economie; comerţ electronic; e-frauda; auto-reglementare; etic

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert