Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Funcţia pragmatică a unei epistemologii postmoderne pentru managementul valorilor etice în organizaţiile economice

Autor:Conf. univ. dr. ing. Sabina Irimie, Masterand Ibrian Cărămidaru

JEL:A12, A13, D01, D23

DOI:

Cuvinte cheie:postmodernism; etica afacerilor; obiectivism; studii organizationale

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert