Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Reglementarea eticii în afaceri. Standardul sarbanes-oxley (SOX)

Autor:Lector dr. Cristina Drumea

JEL:M48

DOI:

Cuvinte cheie:standard SOX; etica in afaceri; frauda corporatista; Enron

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert