Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impactul normelor de deontologie profesională în domeniul serviciilor de sănătate asupra activităţii de promovare

Autor:Cercetător ştiinţific Ileana Răducanu

JEL:K32, M31, M37

DOI:

Cuvinte cheie:servicii de sanatate; promovare; comunicare pacient-medic

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert