Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implicaţiile etice ale afacerilor electronice

Autor:Asist. univ. drd. Sidonia Otilia Vultur

JEL:A13, D63, L86

DOI:

Cuvinte cheie:etica; afaceri electronice; teorii etice; cadru decizional

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert