Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Etica în afacerile agenţilor imobiliari din România

Autor:Conf. univ. dr. Basarab Gogoneaţă

JEL:D21, D82, L85

DOI:

Cuvinte cheie:etica in afaceri; agent imobiliar; cautare de renta; pret de rezervare; risc moral

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert