Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Relevanţa eticii relaţiilor de afaceri într-o lume în schimbare

Autor:Prof. univ. dr. Sorin-Tudor Maxim, Lector univ. dr. Dan Ioan Dascălu, Conf.univ. dr. Valentin Hapenciuc

JEL:A12, M14

DOI:

Cuvinte cheie:etica în afaceri; argumentul responsabilitatii; argumentul pragmatic; argumentul binelui public; economie de prada; tranzitie paralela

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert