Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rolul universitatilor în sistemul inovational regional – analiza comparativa a’wot

Autor:Conf. univ. dr. Carmen Năstase, Dr. Miika Kajanus

JEL:O12, O31, L25, R11

DOI:

Cuvinte cheie:sistem inovational; suport de decizie al criteriului multiplu; planificare regionala; planificare strategica; analiza SWOT

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert