Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Importanţa logisticii inverse pentru activitatea de comerţ

Autor:Preparator univ. drd. Mihaela Moise

JEL:D30, L80, Q27, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:logistica inversa, comert cu amanuntul, recuperarea produsului, design de retea, lichiditate

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert