Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul şi marketingul strategic universitar

Autor:Prof. univ. dr. Constantin Brătianu, Prof. univ. dr. Nicolae Al. Pop

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:management strategic; marketing strategic; procesul Bologna

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert