Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Asigurarea calităţii programelor de pregătire, proiectate şi realizate în cooperare cu mediul de afaceri

Autor:Prof. univ. dr. Carmen Bălan

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:managementul calitatii; programul „Stele în Ascensiune“; parteneriat; dezvoltarea personala a studentilor; studiu de caz

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert