Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modernizarea managementului universitar şi calitatea învăţământului superior economic

Autor:Prof. univ. dr. Ion Verboncu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:management academic; management administrativ; reengineering managerial; calitatea în învatamânt; performante manageriale

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert