Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Importanţa parteneriatelor academice în dezvoltarea învăţământului superior

Autor:Prof. univ. dr. Gheorghe Sabău, Asist. univ. Răzvan Bologa, Lect. univ. dr. Ramona Bologa

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:parteneriate academice; modernizarea învatamântului; alinierea la învatamântul european

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert