Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitatea în învăţământul superior

Autor:Prof. univ. dr. Roxana Sîrbu, Lector univ. dr. Antonia Cristiana Scurtulescu, Lector univ. drd. Crina Raluca Bucur

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Calitate în învatamântul superior; Asigurarea calitatii; Declaratia Mondiala asupra Învatamântului superior pentru secolul XXI

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert