Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Aspecte manageriale şi psihopedagogice privind serviciile educaţionale din Facultatea de Comerţ - A.S.E. Bucureşti

Autor:Prof. univ. dr. Ion Schileru

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Management universitar; Principii; Directii manageriale; Expertiza; Calitate

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert