Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dezvoltarea şi consolidarea modelului de universitate antreprenorială în România

Autor:Conf. univ. dr. Carmen Păunescu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Universitate antreprenoriala; Spirit antreprenorial; Metode de predare si învatare inovative; Asigurarea calitatii; Parteneriate universitai - organizatii

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert