Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Serviciile conexe educaţiei - în atenţia politicilor de management a calităţii educaţiei universitare

Autor:Conf. univ. dr. Cristian Valentin Hapenciuc

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:servicii educationale; calitate; cercetare selectiva; politici educationale

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert