Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale la Facultatea de Ştiinţe Economice - Universitatea "Ovidius" Constanţa

Autor:Prof. univ. dr. Anca Stanciu, Conf. univ. dr. Elena Condrea

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:asigurarea calitatii; managementul calitatii; educatie academica; performanta; indicatori ai calitatii; valori ale calitatii; resurse umane.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert