Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Trăsăturile societăţii cunoaşterii

Autor:Conf. univ. dr. Ion Popa, Conf. univ. dr. Cosmin Dobrin

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Societatea cunoasterii; informatii; cunostinte internationalizare; mondializare; inovare; spirit intraprenorial; performanta

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert