Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Creşterea rolului transporturilor de mărfuri - implicaţii in cadrul logisticii

Autor:Preparator univ. drd. Tatiana-Roxana Nae

JEL:L91, R41

DOI:

Cuvinte cheie:transport de marfuri, sistem logistic, relatia sistem logistic-transport, crestere economica, indicatori statistici ai transporturilor

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert