Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Metode şi indicatori de evaluare a dezvoltării şi competitivităţi serviciilor în societatea cunoaşterii

Autor:Prof. univ. dr. Maria Ioncică, Lect. univ. dr. Eva-Cristina Petrescu , Asist. univ. drd. Diana Ioncică, Asist. univ. drd. Mihaela Drăghici

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:societatea cunoasterii; economia serviciilor; indicele de Dezvoltare a Sectorului Tertiar; indicele Competitivitatii Globale; Indicele Competitivitatii în UE

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert