Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comerţul cu servicii în zona central-estică a Europei: determinanţi, bariere, efecte

Autor:Drd. Nela Popescu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:comertul cu servicii; progresul tehnologic; liberalizarea serviciilor; politicile nationale (ale statelor)

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert