Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

fundamentale cu privire la natura relaţiei dintre hărţile cognitive şi comportamentul de consum al utilizatorilor de Internet - o abordare bazată pe cunoaştere

Autor:Prof. univ. dr. Bogdan Onete, Asistent univ. drd. Mihaela Constantinescu, Asistent univ. drd. Alina Filip

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Comert electronic; harta cognitiva; web site; cunostinte

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert