Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Serviciile de transport feroviar în epoca globalizării

Autor:Associate Professor Shinji Nauru, Conf. univ. dr. ing. Sorin George Toma

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:servicii de transport feroviar globalizare Uniunea Europeana (UE)  privatizare  România  Japonia

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert