Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza nevoii de servicii SQAM din România

Autor:Prof. univ. dr. Dinu Vasile, Conf. univ. dr. Laurenţiu Tăchiciu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:standardizare  acreditare  evaluarea conformita?ii  metrologie

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert