Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Serviciile în economia rurală, bazată pe inovaţie şi cunoaştere, în România

Autor:Prof. univ. dr. Victor Manole, Conf. univ. dr. Nicolae Istudor , Conf. univ. dr. Dan Boboc

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Dezvoltare rurala  Mediul rural Servicii Inova?ie Economie bazata pe cunoaotere Economie rurala Competitivitate Concuren?a.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert