Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Competitivitatea comerţului cu servicii: câteva probleme de măsurare

Autor:Conf. univ. dr. Valentin Cojanu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:competitivitate  comer? cu servicii metodologie Europa de Est

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert