Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

E-learning, serviciu IT suport pentru dezvoltarea societăţii cunoaşterii

Autor:Prof. univ. dr. Traian Surcel, Asistent univ. dr. Codrin Nisioiu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:e-learning  KMSS teleclasa managementul cursurilor electronice

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert