Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Noi servicii financiare într-o nouă economie: rolul capitalului de risc într-o societate bazată pe cunoaştere

Autor:Lector dr. Radu Muşetescu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:capital de risc  inova?ie  cunoaotere  societatea bazata pe cunoaotere

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert