Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Factori-cheie de succes în economia cunoaşterii

Autor:Prof. univ. dr. Eduard Dinu, Asist. drd. Cristina Curea

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:cunoaotere  investi?ii  educa?ie  cercetare-dezvoltare

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert