Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Consideraţii preliminare în pregătirea unei strategii naţionale privind serviciile

Autor:Conf. univ. dr. Laurenţiu Tăchiciu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:economia serviciilor  economia bazata pe cunoaotere  servicii pentru întreprinderi ce recurg în mod intensiv la cunootin?e  politici economice  strategie competitiva

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert