Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Probleme ale dimensionării corecte a sectorului serviciilor guvernamentale

Autor:Conf. univ. dr. Angelica Băcescu – Cărbunaru

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:sector guvernamental  cheltuieli guvernamentale  achizi?ii guvernamentale  transferuri  consum guvernamental final  dezindustrializare  servicii marfare  servicii nemarfare  servicii guvernamentale  servicii private

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert