Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu de caz: o încercare de reconsiderare a serviciilor de alimentaţie drept mijloc de cunoaştere

Autor:Conf. univ. dr. Nicolae Lupu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:societatea cunoaoterii  servicii de alimenta?ie  observarea empirica  experien?e culturale  senzorial

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert