Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Serviciile - factor de competitivitate în turism

Autor:Prof. univ. dr. Rodica Minciu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:servicii turistice  competitivitate  resurse turistice  dotari factoriale  analiza comparativa  avantaj comparativ oi competitiv

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert