Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Societatea cunoaşterii - o realitate de luat în seamă de către toate statele lumii

Autor:Conf. univ. dr. Ion Botescu, Lect. univ. dr. Liliana Nicodim

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:tehnologiile informa?iei oi comunica?iilor  internetul  competitivitate  societatea informa?ionala  societatea cunoaoterii  inova?ie  globalizare

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert