Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sistem informatic pentru managementul lanţului logistic

Autor:Drd. Delia Adriana Marincas

JEL:M11, M15, C88

DOI:

Cuvinte cheie:managementul lantului logistic, logistica, sistem informatic, tehnologii Web, comert electronic, colaborare, vizibilitatea informatiilor

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert