Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul corporaţiilor farmaceutice

Autor:dr.Viorel Avram, medic BNR Liviu Nicolae Ghilencea, dr. Florin Dan Popescudr.Viorel Avram, medic BNR Liviu Nicolae Ghilencea, dr. Florin Dan Popescu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert