Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implementarea Sistemului de Management al Calităţii la Academia de Studii Economice Bucureşti

Autor:Prof. univ. dr. Ion Gh. Roşca, Prof. univ. dr. Viorel Petrescu, Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Prof. univ. dr. Constanţa Bodea, Prof. univ. dr. Carmen Păunescu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert