Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sprijinirea şi dezvoltarea măsurilor de agro-mediu în România ca parte componentă a politicii de protecţie a mediului, necesară aderarii la Uniunea Europeană

Autor:drd. Carmen Valentina Rădulescu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert