Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comunicarea interculturală – provocări pentru organizaţiile finlandeze în Estonia

Autor:Ph.D Robert Mikecz

JEL: 

DOI:

Cuvinte cheie:Comunicare interculturală, Estonia, Finlanda, Economii baltice

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert