Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

EVALUAREA PERFORMANŢELOR ORGANIZAŢIILOR FURNIZOARE DE SERVICII DE INSTRUIRE DIN ROMÂNIA, ÎN RAPORT CU CRITERIILE MODELULUI EUROPEAN DE ASIGURARE A CALITĂŢII

Autor:Marieta Olaru, Felicia Albescu, Dorel Paraschiv, Ghiorghiţa Stoleriu, Claudia Adriana Langa

JEL:M10, M13

DOI:

Cuvinte cheie:quality assurance, training services, performance, quality management system, training

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert