Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

METODOLOGIE DE EVALUARE A CALITĂŢII SERVICIILOR PUBLICE

Autor:Cătălin Popescu, Tatiana Cucu, Luminiţa Ion-Boussier, Jean-Marie Boussier, Augustin Mitu

JEL:L80, N7, C60, I21, I23, C12, R41

DOI:

Cuvinte cheie:fractional array, students’ evaluation, behavioural model, road users

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert