Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

ANALIZA MANAGEMENTULUI CALITĂŢII SERVICIILOR ÎN INDUSTRIA MATERIALELOR PRIN METODA MATRICII BCG

Autor:Adrian Ioana, Vasile Mirea, Cezar Bălescu

JEL:L80, N7, C60, I21, I23, C12, R41

DOI:

Cuvinte cheie:quality management, services, BCG Matrix Method, materials industry

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert