Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

LOIALITATEA CLIENŢILOR ŞI FACTORII SĂI DE INFLUENŢĂ ÎN CONTEXTUL SERVICIILOR BANCARE

Autor:Alina Filip, Laurenţiu-Dan Anghel

JEL:M31

DOI:

Cuvinte cheie:research, banking services, customer behaviour, customer loyalty, relationship marketing.

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert