Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

STUDIU PRIVIND PERCEPŢIA CLIENŢILOR ASUPRA CALITĂŢII SERVICIILOR DE SĂNĂTATE OFERITE DE CLINICILE DIN ROMÂNIA, IN FUNCŢIE DE PROFILUL ACESTORA

Autor:Cornelia Prejmerean, Simona Vasilache

JEL:M31, O14, O33

DOI:

Cuvinte cheie:quality management, healthcare services, patient perception, Romania

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert