Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

SCHIMBARE MAJORĂ ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII CERCETĂRILOR CALITATIVE DE PIAŢĂ

Autor:Carmen Bălan

JEL:M10, M31

DOI:

Cuvinte cheie:quality management, qualitative research, focus groups, in-depth interviews

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert